Lås upp potentialen i ditt rörelsekapital med vår Supply Chain Finance-lösning

Står ert företag inför finansiella utmaningar inom leverantörskedjan som påverkar ert kassaflöde och tillväxtpotential?

Liquiditas
erbjuder vi en kraftfull lösning som hjälper er att övervinna dessa utmaningar och låsa upp nya möjligheter till framgång!

Välkommen till Liquiditas Supply Chain
Finance-lösning

En av de största utmaningarna som företag står inför idag är att upprätthålla ett sunt kassaflöde, särskilt inom leverantörskedjan. I takt med att betalningsvillkoren förändrats har det blivit allt vanligare att köpare begär 60-90 dagars betalningsvillkor, vilket kan vara en utmaning för leverantörer som redan har tjänat in de pengar som ligger låsta i kundfordringar.
Det är där Supply Chain Finance kommer in

Supply Chain Finance är ett likviditetsverktyg där köparen genom ett samarbete med en finansiell partner erbjuder sina leverantörer en möjlighet att sälja sina kundfordringar om de snabbt behöver stärka sin likviditet. På så sätt säkerställs att leverantörer har de pengar som behövs för att beställningar ska kunna hanteras och leveranser ske enligt plan. Med andra ord kan leverantörskedjan fungera smidigt, även om längre betalningsvillkor behöver accepteras.

Liquiditas erbjuder vi en kraftfull lösning som hjälper företag att övervinna finansiella utmaningar inom leverantörskedjan och låsa upp nya möjligheter för tillväxt. Vår digitala plattform effektiviserar betalningsflödet mellan köpare och leverantörer genom att ge leverantörerna tillgång till likviditet för att kunna planera sin verksamhet, oavsett nuvarande betalningsvillkor.

Våra starka finansiella resurser gör att vi kan erbjuda full likviditetskomfort.

Vi investerar våra egna medel samt nyttjar ett nätverk av externa investerare för att stödja finansieringsbehovet inom leverantörskedjor av alla storlekar, vilket ger leverantörerna nödvändiga resurser att uppnå sina mål.

Med vår expertis och våra resurser hjälper vi företag att optimera leverantörskedjan, förbättra kassaflödet och låsa upp nya tillväxtmöjligheter!