Ta kontroll över ert kassaflöde med Liquiditas Supply Chain Finance-lösning!

Vår Supply Chain Finance-lösning är ett likviditetsverktyg som erbjuder köpare ett sätt att samarbeta med sina leverantörer och förse dem med möjligheten att kunna få betalt i förtid om de snabbt skulle behöva förstärka sin likviditet.

Vår lösning är designad för att vara flexibel och enkel att använda och medför många fördelar inklusive förbättrat kassaflöde, strömlinjeformade processer, stärkta relationer mellan köpare och leverantörer och mycket mer.

På Liquiditas skapar vi den likviditetslösning som passar behoven i er leverantörskedja bäst. Med vår hjälp kan ni effektivisera leverantörskedjans finansiering och fokusera på det ni är bäst på – att utveckla ert företag.
Är ni redo att frigöra den fulla potentialen i er leverantörskedja?

Supply Chain Finance – en kort överblick

Liquiditas-vägen

Engångsuppkoppling – inget mer

Köparen tecknar ett ramavtal med Liquiditas varefter köparens affärssystem kopplas till vår plattform. När processen är klar når Liquiditas ut till köparens alla leverantörer.

Sömlös onboarding för leverantörer

Vi gör det enkelt för leverantörer att ansluta sig till plattformen genom en sömlös onboardingprocess med minimerad komplexitet. Inga skyldigheter, bara förmåner. 

Effektivt betalningsflöde

Det är allt. Leverantörerna är redo att börja sälja fakturor till oss och få betalt direkt vilket gör att de kan planera sin likviditet och undvika onödiga kassaflödesproblem i framtiden.  

Ytterligare värden för er leverantörskedja

Maximerar värden för alla inblandade parter
Att maximera värdet för alla inblandade parter är den viktigaste hörnstenen i Liquiditas Supply Chain Finance-lösning. Med våra flexibla betalningsalternativ kan köpare förbättra hanteringen av sitt rörelsekapital samtidigt som de säkerställer att deras leverantörer kan få betalt när de verkligen behöver det.
Kostnadsbesparingar
Genom att tillhandahålla pålitlig och flexibel tillgång till likviditet kan både leverantörer och köpare dra fördel av minskade inköpskostnader.
Förstärkt relation
Liquiditas pålitliga likviditetsalternativ främjar förtroende och samarbete inom leverantörskedjan. Detta leder i sin tur till starkare och mer produktiva relationer mellan köpare och deras leverantörer.
Stödjer företagens tillväxt och långsiktig hållbarhet
Liquditas hjälper företag att frigöra det kapital de behöver för att investera i nya tillväxtmöjligheter och uppnå sina expansionsmål, vilket för dem emot långsiktig hållbarhet och ekonomisk framgång.
Strömlinjeformade processer
Vår Liquiditas-lösning utnyttjar den senaste tekniken för att effektivisera processer, tillhandahålla realtidsdata och analyser för snabbare och mer tillförlitligt beslutsfattande. 

Anslut er till Liquiditas-plattformen idag och utveckla er leverantörskedja!

Ni möts av ett personligt tillvägagångssätt med vår skräddarsydda lösning utformad för att möta era specifika likviditetsbehov
Upplev bekvämligheten och flexibiliteten hos vår online-plattform
Spara tid och eliminera pappersarbete
Minska era kostnader och fokusera på att utveckla ert företag

Tillgänglig för mobil och dator.