Supply Chain Finance vs Factoring: Vad är skillnaden?

Som företagsägare är hanteringen av kassaflöde och rörelsekapital en avgörande aspekt för att säkerställa framgång och hållbarhet för företaget. Supply chain finance och factoring är finansieringslösningar som används för att hjälpa företag att hantera sina kassaflöden och optimera sin likviditet. Även om dessa termer liknar varandra, finns det några viktiga skillnader mellan de två. Låt oss ta en närmare titt på både Supply chain finance och factoring, samt vem som använder dem och hur de skiljer sig åt.

 

Vad är Factoring?

Factoring, även kallad “fakturafinansiering”, är en finansiell lösning som gör det möjligt för företag att få tillgång till likviditet genom att sälja sina kundfordringar (fakturor) till en tredje part, känd som “faktorn”. Faktorn betalar företaget 80-90% av fakturabeloppet direkt. När kunden har betalat faktorn skickas de återstående medlen till företaget, med avdrag för eventuella tidigare överenskomna avgifter.

Factoring tillhandahåller en värdefull lösning för små och medelstora företag (SMF) för att få tillgång till rörelsekapital, samt ett sätt att hantera sina kundfordringar och minska risken för fallissemang. Genom att sälja sina fakturor kan dessa företag snabbt få tillgång till likviditet, som kan användas för att möta deras kortsiktiga rörelsekapitalbehov.

Här är ett exempel på hur factoring fungerar:

Företag A har flera fakturor som ska betalas av bolagets kunder under de kommande veckorna. Företaget är i behov av omedelbara medel för att täcka sina egna utgifter så de bestämmer sig för att sälja fakturorna till en faktor för omedelbar betalning, vanligtvis runt 80% av fakturans totala summa. Faktorn tar sedan emot betalningar från Företag A:s kunder och efter det att fakturorna är betalda i sin helhet får Företag A det återstående beloppet, med avdrag för de avgifter som avtalats med faktorn. Detta gör att företaget kan få tillgång till omedelbara medel utan att behöva vänta på att kunderna ska betala fakturorna.

Vad är Supply Chain Finance?

Supply chain finance (SCF), även känd som “reverse factoring”, är en köparledd finansiell lösning som erbjuder leverantörer tillgång till likviditet för att stödja deras kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Grundidén bakom supply chain finance är att hjälpa leverantörer att få betalt snabbare samtidigt som köpare kan hantera sina kassaflöden mer effektivt. Supply chain finance ger fördelar för företag i branscher som till exempel fordon, elektronik, tillverkning, läkemedel och detaljhandel.

Inom supply chain finance arbetar köparen, vanligtvis ett stort företag, med en finansiell samarbetspartner för att erbjuda betalning i förtid till sina leverantörer. Finansinstitutet erhåller sedan betalningen från köparen på fakturans förfallodag. Detta finansieringsverktyg gynnar både köpare och leverantörer i leverantörskedjan, eftersom köpande organisationer kan förlänga sina betalningsvillkor samtidigt som leverantörer kan få betalning tidigare. Dessutom kan supply chain finance implementeras utan behov av en bank, vilket ger flexibilitet för företag av olika storlekar och kreditvärdighet.

Här är ett exempel på hur det fungerar:

Antag att företag A (köparen) har ett avtal med sin leverantör, företag B, att betala för varor eller tjänster inom 60 dagar. Företag B behöver dock likviditet tidigare för att täcka sina egna utgifter. I det här fallet kan företag A initiera en Supply chain finance-lösning för leveranskedjan för att på så sätt hjälpa företag B att få betalt tidigare. Företag A kontaktar en finansiell samarbetspartner och ingår ett avtal gällande Supply chain finance. Enligt detta avtal kan företag B sälja sina fakturor till faktorn och erhålla betalning i förtid mot rabatt. Faktorn tar då över ansvaret att driva in betalning från Företag A. På så sätt kan Företag B få tillgång till den likviditet som behövs för att täcka sina utgifter utan att behöva vänta på att Företag A betalar fakturorna. Företag A drar också nytta av arrangemanget, eftersom det har möjlighet att förlänga sina betalningsvillkor och förbättra sin rörelsekapitalposition. Supply chain finance erbjuder en win-win-lösning för både köpare och leverantörer i leverantörskedjan.

Supply Chain Finance vs Factoring

Factoring och Supply chain finance kan verka likadana, men det finns vissa distinkta aspekter som skiljer dem åt. Båda ger företag möjlighet att erhålla betalning i förtid, hjälper till att upprätthålla ett positivt kassaflöde samt säkerställa en smidig drift av verksamheten. Båda lösningarna erbjuder icke-skuldfinansiering med lägre avgifter jämfört med de flesta banklån och utan höga räntor. Det finns dock vissa skillnader mellan de två.

Factoring är ett arrangemang som involverar två parter, nämligen företaget och faktorn. Å andra sidan är supply chain finance en finansiell lösning som involverar tre parter, köparen, leverantören och finansinstitutet. Till skillnad från factoring, där leverantören initierar processen, är det i supply chain finance köparen som tar det första steget. Supply chain finance är en process där ett stort företag ordnar så att deras leverantörer kan erhålla betalning i förtid för sina fakturor. Denna metod är mer kostnadseffektiv för leverantören då finansinstitutet bedömer risken förknippad med det större företaget istället för den mindre leverantören. Den avgift som finansinstitutet tar ut baseras på köparens kreditvärdighet. Denna process är enklare och betalningsplanen är tydligt definierad, vilket minimerar risken för förseningar eller missförstånd.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan både Supply chain finance och factoring vara värdefulla verktyg när det gäller att hjälpa företag att växa. När man väljer mellan Supply chain finance och factoring är det viktigt att ta hänsyn till era specifika affärsbehov och omständigheter, såväl som villkoren och avgifterna för varje finansiellt instrument.

Om ni letar efter ett finansiellt program för leverantörskedjan hos ert företag, kontakta Liquiditas. Liquiditas erbjuder en heltäckande och flexibel Supply chain finance-lösning för företag verksamma inom diverse branscher. Vårt team arbetar nära både köpare och deras leverantörer för att skapa en skräddarsydd lösning för leverantörskedjan som möter båda parternas behov. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan möta just ert företags finansiella behov och hjälpa er att frigöra likviditet i leverantörskedjan.