Blogg

supply chain finance fintech

Supply Chain Finance: How Fintech is Transforming the Industry

In this fast-paced and ever-changing business world, businesses must constantly adapt in order to stay competitive. Supply chain finance (SCF) has emerged as an essential component of business operations, assisting businesses in optimising their supply chains and improving their bottom lines. With market globalisation and supply chain complexity increasing, the demand for efficient and effective …

Supply Chain Finance: How Fintech is Transforming the Industry Read More »

Supply Chain Finance vs Factoring: Vad är skillnaden?

Som företagsägare är hanteringen av kassaflöde och rörelsekapital en avgörande aspekt för att säkerställa framgång och hållbarhet för företaget. Supply chain finance och factoring är finansieringslösningar som används för att hjälpa företag att hantera sina kassaflöden och optimera sin likviditet. Även om dessa termer liknar varandra, finns det några viktiga skillnader mellan de två. Låt …

Supply Chain Finance vs Factoring: Vad är skillnaden? Read More »